Туристическо дружество "Сдружение Устремени"

Туризъм, Доброволчество, Социални инициативи

Ad Code

Responsive Advertisement
АКТУАЛНО - 03-04.12.2022 г - Екоътеките край Трявна, Боженци и Габрово
АКТУАЛНО - 04.12.2022 г - От хижа Здравец до Асеновград
АКТУАЛНО - 03-04.12.2022 г – Гръцки Боздаг, Коледният град в Драма, връх Митровица в Родопите и „Сватбата“
ПРЕДСТОЯЩО - 10-11.12.2022 г. - Двудневен преход до хижа Ехо
ПРЕДСТОЯЩО - 10-11.12.2022 г. – Гръцки Боздаг, Коледният град в Драма, връх Митровица в Родопите и „Сватбата“