Туристическо дружество "Сдружение Устремени"

Туризъм, Доброволчество, Социални инициативи

Ad Code

Responsive Advertisement
Сдружение Устремени обявява априлски прием на нови членове
01.04.2023 г. - Пещера Утробата и екопътека Райски изглед
01-02.04.2023 г. - Двудневен преход до хижа "Ехо" в Стара планина
08-09.04.2023 г. - Гърция - Пещери Алистрати и Маара, Кушнишки манастир, Античен град Филипи, Меандрите на река Места
14-15.04.2023 г. - Хижа Тешел, връх Гребенец, връх Виденица
22-23.04.2023 г. - Приключенски уикенд по горното течение на Арда