Туристическо дружество "Сдружение Устремени"

Туризъм, Доброволчество, Социални инициативи

Ad Code

Responsive Advertisement
Сдружение Устремени обявява юлски прием на нови членове
ПРЕДСТОЯЩО - 30-31.07.2022 г. (събота/неделя) - Хижа Ехо и фотолов на еделвайси
ПРЕДСТОЯЩО - 02.07.2022 г. (събота) - Връх Синаница - бялата перла на Пирин
ПРЕДСТОЯЩО - 02-03.07.2022 г (събота/неделя) - Изкачване на връх Ботев през хижа Плевен
ПРЕДСТОЯЩО - 02-02.07.2022 г (събота/неделя) - Преспанското било и Каракулас
ПРЕДСТОЯЩО - 16-17.07.2022 г. (събота/неделя) - Изкачване на връх Мусала
ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2022 Г.